New Title

המכירה מותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד !

One Gueuze a day
Keeps the doctor away

איסוף / הספקה של המכירה המוקדמת תהיה סביבות סוף יולי תחילת אוגוסט

Whatsapp Group

Link

Telegram Group

Link

Whatsapp notifications only

Link
  • Kishkashta 15.8.23

  • Tilquin Premiere 1 15.2.22

  • Tilquin Premiere 2 6.3.22

  • Balkan Beer Bash 2023 16.06.23

  • Photos from the community

  • משכית 22, Herzliya, Israel

איסוף בתיאום מראש בלבד


שער האירו הלרוונטי למשלוח שנת 2024 ננעל בתאריך 29.5.24 בשער 4.03 שקל לאירו

שער האירו הלרוונטי למשלוח שנת 2023 ננעל בתאריך 8.8.23 בשער 4.05 שקל לאירו

 שער האירו הרלוונטי למשלוח שנת 2022 : 3.4 ש"ח לאירו

 החלטה להמיר ולנעול את שער ההמרה התקבלה בשיתוף עם הקהילה בעקבות הצבעות שנערכו הן בואטסאפ ובטלגרם 

תוצאות הסקרים

 ואטסאפ : בעד המרת מטבע מידית – 16. נגד המרת מטבע עד חודש ספטמבר – 

טלגרם :  בעד המרת מטבע מידית – 7. נגד המרת מטבע עד חודש ספטמבר – 6

ברצוני להודות לקהילה על העזרה, ההענות לסקר ועל חלקה בקבלת החלטה משמעותית זו

אמשיך גם במשלוחים הבאים לנהוג בשקיפות ככל הניתן מול הקהילה בקבוצות אלו ולקהילה יהיה חלק פעיל בקבלת החלטות אלו או אחרות

 בנוסף אשמח לקבל מכם כל פידבק אפשרי לשיפורים או רעיונות

במידה ובשנה הבאה שער האירו יירד יחסית לשער המשלוח הנוכחי, המיסים לא יועלו ומחירי חומרי הגלם לא יעלו שוב בצד הבלגי זה ישוקף בתמחור לקהילה